Úvodní strana.....

ROZPOČTY STAVEB

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

STATIKA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

ODHADY NEMOVITOSTÍ

KRESLENÍ ŠABLON NA DŘEVĚNÁ SCHODIŠTĚ

KONTAKT, POPTÁVKA

 

zpracujeme rozpočty stavebních prací pro projektanty, investory, stavební firmy, banky aj.

  • výkaz výměr (TZB v nejnutnějším případě)
  • rozpočet včetně TZB
  • výkaz výměr+rozpočet
  • harmonogram
  • rozpočty zpracováváme pomocí programu RTS Stavitel+

 

 

 

 

 


©  2004  www.martins.cz