Úvodní strana.....

ROZPOČTY STAVEB

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

STATIKA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

ODHADY NEMOVITOSTÍ

KRESLENÍ ŠABLON NA DŘEVĚNÁ SCHODIŠTĚ

KONTAKT, POPTÁVKA

 

Naše firma provádí oceňování nemovitostí :

A. Tržním způsobem

B. Administrativním způspbem podle zákona č. 151/1997 Sb. ve znění prováděcích vyhlášek

 

 

Naše specializace :

I. Odhady nemovitostí v minulém čase / maximálně k datu 1.1. 1998, na speciální objednávku až k datu 1.1. 1992/

II. Odhady rozestavěných staveb tržním i administrativním způsobem

©  2004  www.martins.cz